Στηρίξτε μας

Το Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας [ΚΕΠΥ], δημιουργήθηκε για να στηρίξει την ανεξάρτητη κριτική έρευνα και εκπαίδευση στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Για την επίτευξη των στόχων του, και με δεδομένο τον χαρακτήρα του ως ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την κάλυψη των εξόδων του στηρίζεται σε δωρεές και συνδρομές αλληλεγγύης.

Μπορείτε και εσείς να συμβάλετε στην λειτουργία του ΚΕΠΥ μέσω της κατάθεσης στον τραπεζικό μας λογαριασμό. ALPHA ΒΑΝΚ IBAN: GR4801407070707002002017596