Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την πολιτικοκοινωνική ανάδειξη σύγχρονων ζητημάτων Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.