προτάσεις για την υγειονομικά ασφαλή, δια ζώσης επαναλειτουργία του Α.Π.Θ.

προτάσεις για την υγειονομικά ασφαλή, δια ζώσης επαναλειτουργία του Α.Π.Θ.

Με δεδομένο ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν αναστείλει τη δια ζώσης λειτουργία τους για παραπάνω από έναν χρόνο η «Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. για την υγειονομικά ασφαλή επαναλειτουργία του ΑΠΘ» προτείνει τέσσερις βασικούς άξονες / προϋποθέσεις για την ασφαλή επάνοδο στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απέχει μακράν σε επίπεδο ποιότητας συγκρινόμενη με τη δια ζώσης διδασκαλία στερώντας τους εκπαιδευόμενους από την αναγκαία κλινική, εργαστηριακή ή πρακτική άσκηση, η οποία και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σημειώνει ακόμη πως η σταδιακή, μερική και ευέλικτη (ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας) επάνοδος στη δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων αποτελεί την μόνη ρεαλιστική πρόταση για τη διαφύλαξη των παρεχόμενων υπηρεσιών τους καθώς και ότι οι προετοιμασίες για την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και καθολικά.

 οι πρότασεις της Επιτροπής


Εκτύπωση  

Related Articles